Stowarzyszenie zwykłe "T.B.King Blues Club" powstało w dniu 6 października 2008 r. i jest zarejestrowane w Urzędzie m.st. Warszawy. Działa jako organizacja "non profit".

Współpracuje z i jest członkiem The Blues Foundation z Memphis, Tennessee, U.S.A. (http://www.blues.org/)

Celem działalności jest promowanie, rozpowszechnianie i popularyzacja muzyki i wykonawców bluesa i gatunków pokrewnych poprzez:

- organizację Polish Blues Challenge - Bluesowych Mistrzostw Polski, eliminacji dla polskich (i z krajów sąsiednich) wykonawców bluesa do udziału w International Blues Challenge, Memphis, TN, U.S.A.

- tworzenie sieci klubów muzycznych pod nazwą "T.B.King Blues Club & Restaurant"

- wszelkie inne niezarobkowe działania promujące bluesa zarówno jako uniwersalny gatunek muzyczny, jak i filozofię czy stosunek do życia i sztuki.

Partnerzy:


48 Agency,Poland
Stowarzyszenie "Niezależna Fonografia Polska"

Reprezentantem Stow. T.B.King Blues Club jest
p. Tomasz Bielski, tel. 696 604 444