The Polish Blues Challenge - Polskie Mistrzostwa Bluesa

REGULAMIN:

1
POLISH BLUES CHALLENGE
Ogólnopolski Konkurs - eliminacje do udziału w International Blues Challenge
organizowanego przez The Blues Foundation w Memphis, Tennessee, USA.

R E G U L A M I N

1. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu pod nazwą Polish Blues Challenge jest stowarzyszenie „T.B.King Blues Club”, Warszawa i „T.B.King Blues Club & Restaurant”, Włocławek i 48Agency
Adres korespondencyjny: Tomasz Bielski, T.B.King Blues Club; U.P. Warszawa 93, Skr. pocztowa 69, 02-800 Warszawa.
E-mail: bluesclub@tbking.eu lub bielski@post.pl, tel. 696 604 444
lub: office@48agency.com tel: 695 383 766

2. Celem konkursu jest wyłonienie reprezentantów Polski do udziału w International Blues Challenge w Memphis, Tennessee, U.S.A., odbywającego się co roku na przełomie stycznia/lutego w Memphis.
Termin najbliższego konkursu: 2 – 5 lutego 2011 r.

3. Warunki szczegółowe:

A/. W ogólnopolskich eliminacjach biorą udział wykonawcy w dwu kategoriach:
- zespół (od 3-ch osób wzwyż),
- solo/duo

B/. Konkurs składa się z dwu etapów:
1/. występów/koncertów eliminacyjnych ocenianych przez jury na żywo oraz przez inne jury na podstawie nagrania video. .
2/. koncertu/konkursu finałowego.
Występy/koncerty eliminacyjne odbywają się w „T.B.King Blues Club & Restaurant” we Włocławku w okresie od marca do października roku poprzedzającego konkurs w Memphis. Zespoły występują w piątki, soliści i duety we środy. Trzyosobowe jury ocenia każdego uczestnika według kryteriów ustalonych przez The Blues Foundation.
Każdy koncert jest rejestrowany na video. Video z koncertu jest oceniane przez trzyosobowe jury (inne niż w przypadku koncertu na żywo), wg kryteriów ustalonych przez The Blues Foundation.
W koncercie finałowym bierze udział 5-ciu najwyżej ocenionych w eliminacjach uczestników z kategorii „zespół” i 5-ciu z kategorii „solo/duo”. Uczestników koncertu ocenia jury według kryteriów stosowanych na IBC w Memphis. Wzór karty ocen jest załącznikiem do niniejszego REGULAMINU.

2
Koncert finałowy odbędzie się w październiku lub na początku listopada 2010 r. w T.B.King Blues Club & Restaurant we Włocławku.

C/. Nagrody:
Kategoria: zespół
Pierwsze miejsce:
Nagroda główna: Pamiątkowy dyplom i wyjazd na International Blues Challenge do Memphis, Tennessee, USA wraz z pokryciem wszystkich kosztów udziału (przelot, hotel).
Drugie miejsce: Dyplom
Trzecie miejsce: Dyplom
Kategoria: solo/duo
Pierwsze miejsce:
Nagroda główna: Pamiątkowy dyplom iwWyjazd na International Blues Challenge do Memphis, Tennessee, USA wraz z pokryciem wszystkich kosztów udziału (przelot, hotel).
Drugie miejsce: Dyplom
Trzecie miejsce: Dyplom
Zwycięzcy załatwiają wizy U.S.A. we własnym zakresie (Ambasada USA w Warszawie lub konsulat U.S.A. w Krakowie), na podstawie zaświadczenia o zakwalifikowaniu do udziału w I.B.C. w Memphis.

D/. Warunki udziału w konkursie:
- zespoły i soliści/duety zgłaszają chęć udziału w konkursie za pomocą formularza zgłoszenia, dostępnego na stronie www.tbkingclub.com w zakładce International Blues Challenge. Zgłoszenie można wysłać elektronicznie lub pocztą na adres jak w punkcie 1..
- Artyści, których zgłoszenie zostanie przyjęte i potwierdzone, występują w T.B.King Blues Club & Restaurant we Włocławku w terminie uzgodnionym z biurem organizacyjnym (patrz punkt 1)..
-
Koncerty zespołów w eliminacjach odbywają się w piątki, start godz. 20:00. Czas trwania koncertu 2 x 45 – do 60 minut.
Koncerty w kategorii solo/duo w eliminacjach odbywają się we środy, godz. 19:00, czas trwania 2 x 45 minut lub jeden blok ok. 1godz.20 minut.
W koncercie finałowym zarówno zespoły jak i soliści grają 1 blok 30-to minutowy. Występ oceniany jest przez 6-cio osobowe jury w systemie stosowanym na IBC w Memphis.
- Zakwalifikowanym uczestnikom konkursu przysługuje:
a/. zwrot kosztu przejazdu w obie strony według rzeczywistych kosztów paliwa lub biletów PKP.
b/. zakwaterowanie w hotelu "Kujawy"
c/. kolacja + 2 napoje w dniu występu, serwowane przez Klub.
- każdy występ konkursowy jest rejestrowany w formie video na koszt organizatorów. Wszystkie prawa do zarejestrowanego materiału są własnością organizatorów, a wykonawcy przekazują je w kontrakcie w formie pisemnej. Organizatorzy mogą wykorzystywać zarejestrowany materiał w tv i na płytach DVD i w inny sposób, według swojego uznania. Wykonawcy otrzymują kopię zarejestrowanego materiału do własnej dyspozycji z prawem wykorzystywania go na własne potrzeby reklamowe, marketingowe itp.

3
- szczegółowe warunki występów w konkursie zostaną określone w kontrakcie, zawartym pomiędzy artystą i organizatorem.
- repertuar: udział w konkursie mogą wziąć zespoły i soliści, wykonujący repertuar z następujących gatunków muzycznych:
a/. blues
b/. blues-rock
c/. soul blues i inne gatunki pokrewne.
Można wykonywać zarówno standardy bluesowe jak i repertuar własny. Preferowany jest ten drugi. Standardy powinny być wykonywane we własnych, oryginalnych opracowaniach. Odtwarzanie na zasadzie „cover” zmniejsza szanse na sukces i będzie niżej oceniane przez jury.
Język angielski jest w muzyce bluesowej standardem i jako taki będzie preferowany w ocenach jury, co nie oznacza, że inne języki są zabronione. Jednak trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że na IBC w Memphis wszyscy śpiewają po angielsku.

E/. Jury konkursu i zasady ocen.
- do udziału w jury zapraszani będą dziennikarze i krytycy muzyczni, wybitni wykonawcy i inne osoby związane z muzyką i show-biznesem.
- Wykonawcy w eliminacjach oceniani są dwukrotnie, za każdym razem przez inne, 3 osobowe jury. Pierwsza ocena dotyczy koncertu na żywo, druga – materiału zarejestrowanego na video
- Kryteria oceny. Jury posługuje się standardowym arkuszem ocen, stosowanym w trakcie IBC w Memphis. Wykonawcy oceniani są w następujących kategoriach:

Blues Content: zawartość bluesa. Każdy ma swoje zdanie na temat, co jest, a co nie jest bluesem. Dlatego w składzie jury będą uczestniczyli przedstawiciele różnych opinii na ten temat, w miarę możliwości reprezentujący całe spektrum zjawiska określanego mianem „blues”, od najbardziej tradycyjnego po współczesne blues-rock i soul- blues. Wykonawcy powinni dobierać repertuar starannie, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty tego zagadnienia.

Vocals: Śpiew jest jednym z najważniejszych elementów muzyki bluesowej. W tej kategorii jury ocenia zdolności i predyspozycje wokalne wykonawców.

Talent: Tu jury ocenia zdolności i możliwości wykonawców jako muzyków-instrumentalistów.

Originality: oryginalność repertuaru. Preferowane są własne kompozycje. Dozwolone jest wykonywanie tzw. coverów (standardów), jednak odtwarzanie ich „nuta w nutę” będzie zmniejszało ocenę jury.

Stage Presence: Prezencja na scenie. Poziom większości uczestników IBC, jak również polskich zespołów i wykonawców dawno już przestał mieścić się w kategoriach „amatorskich”. W ślad za tym pojawiła się niniejsza kategoria, oceniająca „komercyjną” wartość zespołu czy artysty.

W każdej kategorii ocena punktowa wynosi od 1 do 10. Ponadto każdy juror ma prawo wyrażenia na karcie swojej ogólnej oceny występu i wykonawcy. Karty ocen po występie uczestnika i podpisaniu przez jurora są przekazywane sędziemu wyznaczonemu przez organizatora..

Ostateczny wynik poszczególnych kategorii obliczany jest za pomocą odpowiednich „mnożników”, określających jej ważność dla całościowego efektu. I tak: ocena jurora za Blues Content mnożona jest x 4. Talent i Vocal x 3. Originality i Stage presence x 2.

Maksymalna możliwa ocena wykonawcy (suma punktów z poszczególnych kategorii) wynosi 140 punktów.

W przypadku identycznych wyników, uzyskanych przez wykonawców, o zwycięstwie zadecyduje publiczne losowanie, które odbędzie się po obliczeniu i ogłoszeniu wyników konkursu finałowego.

4
- karty ocen jury, po zakończeniu konkursu, będą opublikowane na stronie T.B.King Blues Club, a ich kserokopie mogą być przekazane na życzenie każdego z uczestników.
- Wartość i znaczenie ocen punktowych (wskazówki dla jury):
Punktów 1 – 3: zespół bądź wykonawca początkujący.
Punktów 4 – 5: typowo lokalny/weekendowy zespół lub wykonawca.
Punktów 6 – 7: zaawansowany, lokalny zespół, wciąż jednak nie kwalifikujący się do kategorii artystów dla wiodących klubów bluesowych.
Punktów 8 - 9: zespół lub artysta na poziomie kwalifikującym do występów w wiodących klubach bluesowych.
Punktów 10: poziom kwalifikujący do występów na głównych scenach najważniejszych festiwali bluesowych (The Blues Foundation wymienia tu, dla przykładu, Chicago czy Arkansas Blues and Heritage Festivals).

4/. Inne postanowienia.

A/. Polish Blues Challenge odbędzie się, jeśli do udziału zgłosi się minimum 10-ciu wykonawców w kategorii „zespół” i minimum 5-ciu w kategorii „solo/duo”.

B/. Organizatorzy zapewniają front-line (aparatura wokalna) oraz back-line w postaci: piano Yamaha Grand Touch, wzmacniacze do gitary i gitary basowej Fender (lampowe) i perkusję PEARL Vision. Inny potrzebny do występu sprzęt uczestnicy przywożą ze sobą.

Więcej informacji o International Blues Challenge na stronie The Blues Foundation: www.blues.org Zachęcamy szczególnie do zapoznania się z tym co i jak grali dotychczasowi uczestnicy, a przede wszystkim zwycięzcy International Blues Challenge..