Polish Blues Challenge 2011 - Bluesowe Mistrzostwa Polski 2011

Kolejna, druga edycja Polish Blues Challenge startuje już w listopadzie 2010 r. Po 5 listopada 2010 r. można nadsyłać zgłoszenia na PBC 2011. Formularz zgłoszenia i regulamin na stronie internetowej. Nagrodą główną w obu kategoriach pozostaje, jak dotychczas, wyjazd i udział w konkursie na International Blues Challenge w Memphis, Tennessee, U.S.A. Koncerty konkursowe rozpoczynają się od grudnia 2010 r. i trwają do czerwca 2011 r., na podobnych jak dotychczasowe zasadach, a więc w piątki - zespoły, we środy - solo/duo. Miejsce też bez zmiany: "T.B.King Blues Club & Restaurant" we Włocławku. Nie wykluczone, że w związku z pracami nad otworzeniem kolejnych lokali sieci "T.B.King Blues Club" będą do wyboru także inne lokalizacje. W odróżnieniu od tegorocznego - finał Polish Blues Challenge 2011 planujemy w formie dużego koncertu plenerowego w sierpniu lub wrześniu 2011 r.